Çağdaş Sanatta Güncel Tartışmalar

Yeni yılın ilk ayında sizlere, tanımından başlayarak birçok yönüyle tartışma konusu olan Çağdaş Sanat hakkında özel bir dosya sunuyoruz. Podcast, makale ve inceleme yazılarıyla çok yönlü bir dosya sizi bekliyor.

Begüm Tatari 31 Ocak 2023

Çağdaş Sanatta Güncel Tartışmalar

Yeni yılın ilk ayında sizlere, tanımından başlayarak birçok yönüyle tartışma konusu olan Çağdaş Sanat hakkında özel bir dosya sunuyoruz. “Çağdaş olan” sanat ya da günün sanatı, tabiatıyla zamanın akışına paralel biçimde, durmadan değişime uğruyor. Kimileri, çağdaş sanatı bir özgürlük alanı ve herkesin sanatçı olmasına imkân veren bir eşitlik zemini olarak görüyor. Kimileriyse “Bu nasıl sanat?” diye soruyor veya anlamayacağı korkusuyla çağdaş sanattan uzak duruyor. Diğer yandan, günümüz sanatında iki ana damar gözlemlemek mümkün. Biri doğa, diğeriyse teknoloji. 

İskeletini oluştururken, çağdaş sanata dair tüm bu konuların ve güncel tartışmaların ele alınmasını hedeflediğim dosya çerçevesinde, sizlere Ocak Ayı boyunca her hafta yeni bir içerik sunuyoruz. 

Dosyamızı öğreterek, anlatarak, yöneterek, üreterek sanata uzun yıllardır emek veren Ayşegül Kurtel ve Mehmet Kahyaoğlu ile gerçekleştirdiğim sohbet ile açıyoruz. İki bölüm halinde dinleyeceğiniz bu podcast’te, çağdaş sanat ve güncel sanat tanımları, sanatın gücü, sanat ve teknoloji, sanatın gidişatı; sanat eğitimi, sanatçının kim olduğu, sanatçının doğayla ilişkisi, tarih boyunca sanatın parayla ilişkisi; doğu-batı kültürleri ve İzmir’in sanat alanındaki potansiyeli gibi konuları masaya yatırdık.

Kaynağını doğadan referans aldığı çalışmalarında, bellek, zaman ve mekân bağlantısı üzerinden izleyiciyle yerleştirme, heykel, video ve doğadaki üretimlerini dokümante ettiği fotoğraflar aracılığıyla buluşan görsel sanatçı Buse Mutan, makalesinde çağdaş sanat-doğa ilişkisini sanat tarihi perspektifiyle ele alarak, konuya felsefi ve eleştirel bir gözle bakıyor.

Fiziksel ve dijital alanlar arasındaki sınırları bulanıklaştıran görsel-işitsel deneyimler üzerine çalışan görsel sanatçı Can Büyükberber’in makalesi, teknolojiyle gelen değişimin günümüz sanatında üretim süreçlerini, yaratıcılığı ve estetiği nasıl etkilediğini değerlendiriyor. 

Dosyayı, ikisi de ülkemizde geçen yılın Ekim Ayı'nda yayınlanan ve çağdaş sanat literatürüne birer bomba gibi düşen iki kitabın değerlendirildiği yazıyla kapatıyoruz. Eleştirmen, yazar ve araştırmacı Burcu Döleneken Yıldız, Avelina Lésper’in “Çağdaş Sanatın Sahtekârlığı” kitabında cesurca öne sürdüğü argümanları ve Ayşegül Sönmez’in “Çağdaş Sanat Var Mı?” kitabıyla ortaya koyduğu soruları inceliyor. 

Bütün bu içeriklerin ufuk açıcı olmasını ve çağdaş sanat hakkındaki bazı sorulara ışık tutmasını ümit ederken, kafanızda yeni sorular doğuracağına da şüphem yok. Beni konuk editör olarak davet eden İzmir.Art ekibine ve davetimi kabul ederek dosyanın oluşmasına katkı sağlayan değerli kültür-sanat aktörlerine çok teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraflar
Videolar