Film Festivalleri Bağlamında İzmir Kısa Film Festivali

Bu yıl 23. İzmir Kısa Film Festivali’nin başlamasıyla beraber, özellikle kentin, festival ve sinemayı ortak bir paydada buluşarak yarattığı ruhu, kültürü ve olanakları incelemek önemlidir. İzmir Kısa Film Festivali’nin yıllar içerisinde ritüele dönüşmesi ile bu ruhu, şehrin izleriyle kültürü, uluslararası olması ile olanakları sağlamaktadır. Bu kavramları irdelediğimizde ise, festivallerin, sinema ile beraber ne denli bir gücü olduğunu rahatça kanıksayabiliriz.

21 Kasım 2022

Film Festivalleri Bağlamında İzmir Kısa Film Festivali

Bu yıl 23. İzmir Kısa Film Festivali’nin başlamasıyla beraber, özellikle kentin, festival ve sinemayı ortak bir paydada buluşarak yarattığı ruhu, kültürü ve olanakları incelemek önemlidir. İzmir Kısa Film Festivali’nin yıllar içerisinde ritüele dönüşmesi ile bu ruhu, şehrin izleriyle kültürü, uluslararası olması ile olanakları sağlamaktadır. Bu kavramları irdelediğimizde ise, festivallerin, sinema ile beraber ne denli bir gücü olduğunu rahatça kanıksayabiliriz. 

Festivaller ortaya ilk çıktığı zamanlardan itibaren toplumu bir araya getiren, rütbelerin, zenginliğin bir kenara bırakıldığı, şenliğin ön plana çıktığı yerler olmuştur. İnsanların alışveriş yaptığı, eğlendiği, bir tür panayır havasının oluştuğu bu yerler de zamanla  ritüel oluşturarak  bir ruh yaratır. Kısa film festivali bu açıdan önemlidir. Zira kısa filmler çabucak tüketilir, yönetmen o an içerisinde filmini kitlelere izletebilir ve fikirlerini, vizyonunu, hayal dünyasını aktarabilir. Tıpkı panayır havasında gerçekleşen bu süreç, sadece sinemasal bir keyif sağlamaz, aynı zamanda kentin kültürünü de bu süreçte harmanlayarak ortaya özel bir deneyim çıkartır. 

Öte yandan bir film festivalinin uluslararası olması, hem yönetmen hem de şehir açısından önem arz eder. Zira uluslararası film festivalleri hızlı tanınmanın en uygun yerleridir. Elde ettiği başarılar sayesinde halk kitlelerinin filmlerini izlemesine vesile olmakta, yönetmenler oralarda günün konusu ve tartışmaların, haberlerin odağı haline gelir. Festivaller, kısa süreliğine de olsa festivale katılan filmin yönetmenine, oyuncusuna ve yapımcılarına ayrıcalıklı bir saygınlık sağlar. Şehrin tanıtımı ve kültürünü tanıtma açısından da İzmir Kısa Film festivalinin  hem yerel, hem de uluslararası alanda yarattığı olanaklar önemlidir. Birinci olan eserlere verilen Altın Kedi ödülü, hem prestij hem de destek anlamında yönetmenlere güçlü imkanlar sunar. 2004 yılından itibaren verilen Altın Kedi ödülü, yıllar içerisinde kültür endüstrisinin önemli bir parçası haline gelmiştir.  Fransız Kültür, Goethe Enstitüsü gibi İzmir’in önemli kuruluşlarının da sponsorluğu ve desteğiyle, kentin kültür endüstrisine katkıda bulunur. 

Değinilmesi gereken bir diğer nokta ise, film festivallerinin yıllar içerisinde yer etmiş belli başlı kalıpları yıkması ve yeni kalıplar oluşturmasıdır. Film festivalleri toplumu bir araya getirir ancak bu bir araya getiriş bazen belli bir zümre de yaratabilir. Aşırı profesyonelleşen bir film festivali, dışarıdan bir tür elitizm algısı yaratarak, toplumun geneli tarafından kopabilir. Bu yüzdendir ki bir tutam amatörlük, herkesin ulaşabileceği bir festival yaratmak hem yönetmen hem de izleyici için rahat bir ortam yaratır. Sonuç olarak İzmir Kısa Film festivali, İzmir bazında güçlü bir etki yarattığı gibi, uluslararası alanda da adından söz ettirir.

Yararlanılan Kaynaklar:

Türkiye’de Film Festivalleri Yetkiner, Beyler, Nobel Yayınları 2019

 

Emre Can Acar