İKSV, Kültür Politikaları Çalışmaları raporunu ‘‘Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi’’ başlığıyla yayımladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı bünyesinde Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği, Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Projesi kapsamında kültür politikaları raporu ‘‘Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi’’ başlığıyla yayımlandı.

8 Şubat 2024 Kaynak: iksv.org/tr

Rapor, İKSV’nin Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında bir yıllık saha çalışması sonucunda hazırlandı. Doç. Dr. Ulaş Bayraktar tarafından hazırlanan rapor, 1 Şubat tarihinde Salon İKSV’de düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve Doç. Dr. Ulaş Bayraktar konuşma yaptı.

İKSV’nin Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında hazırladığı ‘‘Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi’’ başlıklı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Görgün Taner: ‘‘Kentlerin kültür-sanatla hemhal olabilmesi için belediyeler ve kültür kurumlarının kol kola çalışabilmesi büyük önem taşıyor.’’
İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Salon’da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Taner, bir yılı geride bırakmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, ‘‘Hepimiz biliyoruz ki kültür-sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan. Bu yüzden işbirliği ve diyaloğu öne çıkaran destek projeleri, kültür ve sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için şart. Kentlerin kültür-sanatla hemhal olabilmesi için belediyeler ve kültür kurumlarının kol kola çalışabilmesi büyük önem taşıyor.” açıklamalarına yer verdi. 

Özlem Ece: ‘‘Yerel yönetimler kültür politikalarına yön veren başat aktörlerden’’
İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece raporla ilgili duydukları heyecanı dile getirirken, ‘‘Sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada da yerel yönetimler kültür politikalarına yön veren başat aktörlerden. Bunun için belediyelerin kentlerin kültür hayatındaki rolünün düzenleyici ve altyapı hazırlayıcı olma nitelikleriyle tanımlanmalı. İlgili aktörlerin kültürün ifade özgürlüğünü teşvik etme, dayanışma ve işbirliğine katkı sağlama potansiyeline olan inançlarını tazelemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ulaş Bayraktar rapora dair bilgiler paylaştı
Doç. Dr. Ulaş Bayraktar rapora ilişkin bilgiler paylaştı: “Araştırma, nüfus olarak kalabalık, coğrafya olarak geniş, kültürel olarak çeşitli, siyasal olarak da çatışmalı bir karaktere sahip Türkiye’de kültürel demokrasinin durumunu farklı kentlerin kültürel hayatlarını birer ekosistem olarak ele alarak tartışıyor. Birleşmiş Milletler’in Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi’nden esinlenerek oluşturduğumuz analitik çerçeve içinde bu kentlerdeki kültür hizmetlerinin nasıl belirlendiğini ve neye hizmet ettiğini ve dolayısıyla da kültür politikalarının demokratik, katılımcı ve şeffaf kılınması için yerel yönetimlerin ve sivil aktörlerin üzerine düşenleri anlamaya çalıştık.”