İyi Tasarım/Good Design İzmir_8: Tema Çağrısı

Bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan İyi Tasarım/Good Design İzmir’in temasını belirlemek üzere çağırı yapıldı.

24 Mar 2023

İyi Tasarım/Good Design İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen, Akdeniz ve dünya meseleleri üzerine yürütülen tasarım çalışmalarını İzmir’de bir araya getirerek tüm paydaşlarla diyalog ve işbirliği içinde gerçekleştiren çok kapsamlı kamusal bir programdır.

Kentin tasarım kapasitesini -söylemini, kültürünü, ekonomisini- eşitlikçi, işbirlikçi ve katılımcı bir yaklaşımla artırmayı, çeşitlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bu program, her yıl belirli bir tema çerçevesinde yerel, ulusal, uluslararası ölçekte tasarımla ilgili faaliyette bulunan tüm grupları bir araya getirir. Hem tasarım mesleği ve eğitimi adına yapılan üretimin hem de tasarıma ilişkin düşünsel zeminde yapılan çalışmaların paylaşımına, söyleşi/panel, sergi, atölye, film gösterimi, performans, yarışma, proje vb. etkinliklerle önayak olur.  

Bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan İyi Tasarım/Good Design İzmir’in temasını birlikte belirlemek üzere sizleri katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Temayı [başlık, anahtar kelimeler, kavramsal çerçeve] ve programı İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi’yle birlikte gerçekleştirecek ekip için öneriler getirmenizi bekliyoruz. Tema seçim kriterlerini, program ekibinin görevlerini ve İyi Tasarım/Good Design İzmir hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

Tema başvurusu için belirlenen son tarih 02 Nisan 2023’tür. Başvuru sonrasında tema önerileri sizlerle paylaşılacak ve birlikte bir öndeğerlendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantıda; seçim kriterleri doğrultusunda tema önerileri değerlendirilecek, tema ve program ekibi önerilerine katkı sağlanacak ve Akademi Kurulu’na sunulmak üzere bir öndeğerlendirme raporu hazırlanacaktır. Akademi Kurulu’nun görüşleri alınarak İyi Tasarım/Good Design İzmir_8’in teması belirlenecek, program ekibinin fiilen oluşturulması için çalışmalara başlanacaktır. Sorularınız için iyitasarim@izmeda.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Tema başvuru formu: http://bit.ly/42qNZZ5

 

Tema Seçim Kriterleri

  1. Programın kimliği: Geçmiş temaların önerdiği İyi Tasarım/Good Design İzmir çizgisini sürdürmelidir [‘Çıktı’, ‘Alan Açmak’, ‘Bir Arada’, ‘Döngü’, ‘Müşterek Gelecekler’, ‘Yeniden Müşterek Gelecekler’, ‘Yaşamsal’].
  2. Uluslararasılaşma: Akdeniz ve dünya meselelerini tasarım odağında yerel, ulusal, uluslararası ölçekte ele almalıdır.
  3. Disiplinlerarası/transdisipliner yaklaşım: Tasarımın tüm alanlarını ve tasarım odağında tüm disiplinleri kucaklamalıdır.
  4. Kentle ilişki: Kentin ve bölgesinin niteliklerini ve kapasitelerini gözetmeli; sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel canlanmayı teşvik etmeli; kentte görünür çıktılar/iyileştirmeler önermelidir.
  5. Tasarımcılar, kurumlar, kent sakinleriyle etkileşim: İlgi uyandırmalı, davet ve dahil etmeli; düşündürmeli, diyalog kurmaya özendirmeli; paylaşmaya, ortaklık kurmaya, birlikte üretmeye teşvik etmeli; eşitlikçi, işbirlikçi ve katılımcı bir yaklaşım izlemelidir. 
  6. Güncellik: Günceli ve geleceği yakalamalıdır.
  7.  Anlatım: Açık, yalın, özgün ve evrensel bir dille ifade edilmelidir.