Kitap: Bir Zamanlar İzmir'de Halkla İlişkiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı tarafından yayımlanan "Bir Zamanlar İzmir'de Halkla İlişkiler" adlı eser, bu sorunun yanıtını kentin ilk "halkla ilişkiler uzmanlarından" almamızı sağlıyor.

İzmir.Art 27 Haziran 2021

   Önemi giderek artan, dijitalleşmenin hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte gelişen ve her alana etki eden halkla ilişkiler faaliyetleri, İzmir'de ne zaman ve nasıl başladı? 

   İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı tarafından yayımlanan "Bir Zamanlar İzmir'de Halkla İlişkiler" adlı eser, bu sorunun yanıtını kentin ilk "halkla ilişkiler uzmanlarından" almamızı sağlıyor.

   Yazar Sibel Önbaş'ın, 2015-2016 yıllarında, İzmir Life Dergisi için yaptığı söyleşilerin derlenmesiyle meydana gelen kitapta, yirmi halkla ilişkiler uzmanının mesleki hatıraları yer alıyor. 1985-1995 yılları arasında, kentin en önde gelen kurumlarındaki ilk halkla ilişkiler uzmanları olan yirmi kişinin bir başka ortak özelliği de, tamamının İzmir Halkla İlişkiler Derneği üyesi olması.

   Dönemin önde gelen şirketlerinden bir kısmının kuruluş, büyüme ve markalaşma süreçlerine ışık tutan eserde, söyleşilerine yer verilen isimler şu şekilde:

  Aliye Horuz Ürpekli, Prof. Dr. Aylin Göztaş, Bedrettin Berkol, Benan Bilek, Berna Kumaş Sipahi, Dr. Cengiz Üzün, Çetin Erokay, Ercan Doğu, Ertuğrul Kale, İklil Ulueren, Orhan Adalı, M. Salim Kadıbeşegil, Sancar Maruflu, Sema Yazıcıoğlu, Ayşe Karpat, Tanıl Adalı, Ülkü Külekçioğlu, Vasfi Hakman, Yeşim Alca, Sibel Önbaş.

Fotoğraflar
Videolar