İzmir doğumlu Nilay Uluğ, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Lise yıllarında fotoğrafla ilgilenmeye başlayan Uluğ, 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nü kazanmıştır. 2018 yılında ‘’Eadweard Muybridge Olmak’’ adlı teziyle Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü lisans eğitimini tamamlayıp, aynı yıl içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2021 yılında ‘’Bir Çağdaş Sanat Paradigması Olarak Biriktirme Sanatı’’ adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Doktora programına başlamıştır. Lisans eğitimi itibariyle çeşitli grup ve bireylere temel, orta, ileri düzey fotoğraf dersleri vermekte, kavramsal ve deneysel fotoğraf alanında çeşitli konularda atölye ve proje danışmanlığı yapmaktadır. Çalışmaları birçok karma sergi ve projede yer almış, makaleleri hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Şimdilerde doktora tezi üzerine çalışırken, bir yandan misafir öğretim görevlisi olarak üniversitede ders vermekte, bir yandan kendi atölye ve metin üretim çalışmalarına devam etmektedir. 

İlgi alanı

Lise yıllarımda fotoğraf makinesi edindikten sonra başlayan fotoğraf serüvenim, başlangıçta doğrudan fotoğraf odaklıydı. Zamanla çektiğim fotoğrafları boyamaya, kesmeye/yapıştırmaya ve ilerleyen dönemlerde kavramsal bağlantılar tespit etmeye başladım. Fotoğraf pratiğimi tek bir teknikle özetlemem zor olsa da, fotoğraf kökenli biri olarak düşünme şeklim fotografik saptama odaklıdır. Benim için mühim olan fotoğraf, video, kolaj, buluntu nesne veya resmin kavramsal üretim sürecimi desteklemesidir. Özellikle gündelik hayatta nadir karşılaşılan durumlar, rastlantısal sıradanlıklar benim için ilham vericidir. Genellikle kentte uzun yürüyüşler eşliğinde düşünür, rastgele fotoğraflar çeker, notlar alır ve sonrasında tüm bunları kategorize edip düşünsel sürecimi somutlaştırmaya çalışırım. Yazın çalışmalarımda ilgilendiğim konular; fotoğraf tarihi, post fotoğraf, metinlerarasılık, toplama/biriktirme, istifleme, tarihten referans alma/alıntılama, kendine mal etme, artırılmış gerçeklik, dijital ve siber kültürdür. Ek olarak edebi bağlantılar ve şans faktörü benim için ilham vericidir, ilgilendiğim yazarları görsel veya kavramsal bağlamlarda işlerimde bir referans olarak kullanırım.