İzmir Kültür Fonu (İZKF)

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat kapasitesini arttırmak, İzmirli kültür ve sanat aktörlerine destek olmak üzere, Türkiye’deki yerel yönetimler adına bir ilk olan İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesini hayata geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, kentlilerin katılımını sağlayarak İzmir’de kurulu kültür ve sanat kapasitesini geliştirecek, kentte kültürel üretimin İzmir’in kültürel öncelikleriyle buluşturularak teşvik edip çeşitlendirecek yeni bir projeye imza atıyor. İzmir Kültür Fonu (İzKF) adlı bu yeni kültür ve sanat projesi, kültürel yönetişim süreçlerini işleterek kentteki paydaşların ortak katkısıyla kültürel eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını, kültüre erişimin kolaylaştırılmasını ve kültürün kentteki hayatın canlılığına ve İzmirlilerin esenliğine katkıda bulunmasını hedefliyor. 

Kentteki sosyal içerme, ekonomik canlanma, kentte yaşanabilirliğe katkıda bulunma ve topyekûn kalkınmaya yönelik kültürel üretimi ve paylaşımı çoğaltma amaçlarını taşıyan İzKF,  çocuklar, kadınlar, dezavantajlı kesimler ve kentin çeperlerinde yer alan bölgelerde yaşayan topluluklara ilişkin projeleri özellikle teşvik ediyor.

Proje, açık çağrı ilkesi temelinde düzenlenecek olan Sanatsal ve Kültürel Proje Fikri ve Kültürel Proje Uygulama Yarışması’nı kapsıyor.

Bu Yılın Teması Döngüsel Kültür

İzkF kapsamında düzenlenecek olan Sanatsal ve Kültürel Proje Fikri ve Kültürel Proje Uygulama Yarışması’nın bu seneki teması, 2021 yılında İzmir'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi'nde dünyadaki yaşamı yeniden canlandırmak için yeni bir kavram olarak geliştirilen “Döngüsel Kültür” olarak belirlendi. Döngüsel kültür, bireysel sorunları geçici olarak çözen günlük uygulamaların ötesine geçerek, insan, doğa, geçmiş ve gelecek arasındaki uyumu teşvik eden; kalkınmanın, ekolojinin, sosyal adaletin ve tarihin birbiriyle olan organik bağlarını önceleyen bütüncül ve sürdürülebilir bir dönüşümü ifade ediyor. “Doğayla Uyum”, “Birbirimizle Uyum”, “Geçmişle Uyum” ve “Değişimle Uyum” döngüsel kültürün dört ayağını oluşturuyor. Bu anlamda İzKF, İzmirli sanatçı ve kültür üreticilerini İzmir’de bir arada yaşam kültürünü kentsel hafızanın doğayla, sosyal adalet ve demokrasiyle birlikte ilişkisini kurarak geliştirmeye; tüm bunları İzmir’in kültür ve sanat hayatında inovasyona dayalı büyüme ve gelişme faaliyetleriyle birlikte düşünmeye davet ediyor. 

Yarışmaya kültür ve sanat alanında aktif üretim ve araştırma yapan ya da benzer alanlarda faaliyet yürüten tüzel kişiler ya da topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve sanatçı bireyler başvurabilir. İzmirli sanatçı ve kültür üreticilerini desteklemeyi ve onların proje kapasitelerini arttırmayı hedefleyen İzKF, somut kültürel miras, restorasyon, arkeoloji, mimarlık, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama ve heykel hariç kültür ve sanatın tüm alanlarından disiplinlerarası projelere yer veriyor.

Yarışma Takvimi:

İzKF kapsamında düzenlenecek olan Döngüsel Kültür Proje Fikri ve Uygulama Yarışması, 18.11.2023 tarihinde açık çağrıya çıkıyor. 

Başvuruların https://www.bizizmir.com/tr/Form/IzmirKulturFonu linkinden çevrimiçi olarak yapılacağı İzKF’ye e-mail yoluyla ya da elden teslim edilen projeler kabul edilmeyecek

Son başvuru tarihi 11.12.2023 (saat 17.30’a kadar) olan Döngüsel Kültür Proje Fikri ve Uygulama Yarışması’na başvuran projeler, bağımsız Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar Ocak 2024’te açıklanacak.   

Destek ve İletişim: 

İzKF başvuru portalı, bu rehber ve ekleri başvuru sahipleri için temel bilgilendirme araçlardır. İhtiyaç duyan başvuru sahipleri, kulturproje@izmir.bel.tr adresinden ya da 0232 293 6324-0232 293 6122 no’lu telefonlardan iletişime geçerek başvuru süreci hakkında sormak istedikleri sorular için doğrudan destek talep edebilirler. 01.12.2023 tarihine kadar başvuruyla ilgili destek talep edilebilir, bu tarihten sonra gelen sorulara geri dönüş yapılmaz. 

Adres: Alsancak Mah, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sk. No:48, 35000 Konak / İzmir

HABERLER

BLOG İÇERİKLERİ

FOTOĞRAFLAR

Paylaş
Başlangıç Tarihi
18
-
Saat
Bitiş Tarihi
11
-
Saat
17:30
Bilet & Ücretler
Tag Kütüphanesi
Son güncelleme tarihi
18 Kasım 2023