Tür
Yarışma
Tarih/Saat
4 Ekim 2022 00:00 <-> 13 Ocak 2023 17:00
Adres

Konak, 900. Sk. No:16, 35250 Konak/İzmir

Konum
Organizasyon
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı KadIn Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Organizasyon Telefon

+90 2322934564

Ara

5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanınmasının yıldönümü olarak kutlanan 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması Günü etkinlik ve planlamalarında kullanılmak üzere “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Afiş Yarışması” düzenleyerek konunun görünür kılınmasını amaçlıyoruz.

Fotoğraflar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ÇALIŞMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ULUSLARARASI AFİŞ YARIŞMASI

 

GİRİŞ

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü başta kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik mekanizma, hizmet ve politikaların üretilmesinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması şiarıyla kurulduğu 2012 yılında bugüne kentin her biriminden kadın yurttaşların, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademinin katılımıyla çalışmalar yürütmüştür.

Dünyada ve Ülkemizde kadın hakları sivil ve kamusal alanda iradesini, sözünü ve mücadele- sini yürütürken 8 Mart, 25 Kasım, 11 Ekim ve 5 Aralık gibi hareketin tarihsel olarak dönüm noktası olan tarihlerde kitlesel çalışmalar yapmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından Kadın Dostu Kent ilan edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve mücadele kapsamında kadın hakları mücadelesi tarihçesinde önem arz eden gün ve haftalarda farkındalık çalışmalarını şehrin her biriminin katılımıyla gerçekleştirmektedir.

KONU: TOPLUMSAL CİNSİYETEŞİTLİĞİ

Yarışmanın Kapsamı:

Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının güvence altına alınmasını içe- ren yüce bir insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla Türkiye dahil 51 ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olarak, barış gücü ve barı inşasından dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar teşkilatın birçok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynuyor.

 

BM Türkiye ve ortakları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için çalışıyor.: Birbiri ile bağlantılı 17 iddialı Amaç Türkiye dahil tüm Dünya'dai insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. Bu amaçlardan bir tanesi de TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ’dir. Buradaki ana hedef olan toplumsal cinsiyet eşitliğini;

 

 • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

 

 • Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması

 

 • Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadınlara yönelik bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması


 

 • Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması, hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla tanınması ve değer görmesi

 

 • Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme düzeyde lider mekanizmalarında, her olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması olarak açıklayabiliriz.

 

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik örnek çabalarla Türkiye’ye önder olan İzmir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 2006 yılından bu yana da “Kadın Dostu Kentler Programı”nda yer almakta ve ilk Büyükşehir ili olma özelliğini taşımaktadır. Bu 2009 yılında verilen “Kadın Dostu Kent Sertifikası”yla belgelenmiştir. “Kadın Dostu Kent”i genel olarak; kadınların kentli haklarının yaşama geçirildiği, yerel karar süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımlarının sağlandığı, kadınların yaşam koşullarını iyileştirici, hayatın her alanında kadın erkek eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının oluşturulduğu ve bu politikaların yerel yönetim anlayışına yerleştirilerek eşitliği sağlayıcı yerel hizmet sunumlarının gerçekleştirildiği kent olarak tanımlayabiliriz.. İzmir Büyükşehir Belediyesinde kurulan “Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü” Kadın Dostu Kentler programının sürdürülebilirliği ve kalıcılığına örnek teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra Sığınma Evleri; “Anahtar” Bütüncül Hizmet Merkezi; Çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek amacıyla “Masal Evleri” açılmıştır.

 

 • Günümüz dünyasında en temel etkileşim araçlarından biri olduğunun kabulü ile Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen ve insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrı- lan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü,
 • 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler kararı ile ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü,
 • 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü,
 • 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme haklarının,
 • 5 Aralık 1934’teAnayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanınmasının yıl- dönümü olarak kutlanan 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması Günü etkinlik ve planlamalarında kullanılmak üzere “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Afiş Yarışması” düzenleyerek konunun görünür kılınmasını amaçlıyoruz.


 

SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Eser KÖKER (Akademisyen)

Canan AYDEMİRÖZKARA (İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı) Betül SEZGİN (İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

Ceren Bulut YUMRUKAYA(Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi/Grafik Bölümü)

Aslı AYPAK ŞENTÜRK (Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü-Grafik Tasarımcı) Ferda ÜLKER (Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü)

Ömer ÇAM (Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü-Grafik Tasarımcı)

 

DANIŞMA KURULU

Nilay KÖKKILINÇ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı)

Burçin Kevser SEVİL (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aile ve Çocuk Komisyonu Üyesi) Prof. Dr. Huriye TOKER ( Yaşar Üniversitesi Akademisyen)

Ertuğrul TUGAY (Genel Sekreter Yardımcısı – İzmir Büyükşehir Belediyesi)

Mehmet Anıl KAÇAR (SosyalProjeler Dairesi Başkanı– İzmir Büyükşehir Belediyesi) Sinem TANKOÇ (Kadın Çalışmaları Şube Müdürü- İzmir Büyükşehir Belediyesi)

RAPORTÖR

Gülay DÖNMEZER (Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü- İzmir Büyükşehir Belediyesi) Didem ATUKMAN (Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü- İzmir Büyükşehir Belediyesi) Çelik ÖZDEMİR (Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü- İzmir Büyükşehir Belediyesi)

ÖDÜLLER

Birinci             : 15.000TL

İkinci               : 10.000TL

Üçüncü            :  8.000TL

3 Adet             :  5.000TL Mansiyon

Afiş gönderme son tarih         : 13 Ocak 2023 Saat:12.00 (T.S.) Değerlendirme tarihi               : 18-19 Ocak 2023

İlk 100 Afişin Duyurulması    : 23-24 Ocak 2023

Sonuç açıklama                       : 30 Ocak 2023

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşından büyük Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.
 2. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, kişilik haklarını ihlal eden, suç teşkil edebilecek ifadeler içeren afişler yarışma dışı kalacaktır.


 

 1. Tasarımın boyutları kısa kenarı 50 cm uzun kenarı 70 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilir.
 2. Yarışma neticesinde ödül ve mansiyon alan tasarımlar ile sergilenmeye uygun görülenler uygun yerlerde sergilenecektir.
 3. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılma- malıdır.
 4. Tasarımların orijinalleri, CMYK modunda, 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, dosya boyutu en fazla 20 MB olacak şekilde ve JPEG formatında yüklenmelidir.
 5. Yarışmaya katılmak için yarışmanın web sitesine üye olunmalı ve çalışmalar yüklenmelidir. Şartnamedeki koşulları taşıyan adaylar Mart 2022 ile 13 Ocak 2023 tarihleri Türkiye saati ile saat 12.00 kadar eserlerini (www.izbdesign.com) web sitesine yüklemelidir.
 6. Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış beş (5) adet tasarım ile katılabilir. Ancak sadece bir (1) ödül verilir.
 7. Başvuru tasarımının daha önce ödül almış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/baş- vurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) iade ile mükellef olacaktır.
 8. Yarışmada, sadece belirtilen yarışma konusu ile ilgili olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır. Aksi durumda elenecektir.
 9. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de eklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 10. Afiş tasarımı içinde yarışmayı düzenleyen kurum veya kuruluşlar ile sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cin- sellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
 11. Ödül kazananlardan Türkiye dışındaki (yurtdışı) sanatçıların ödemeleri, ibraz ettikleri kendilerine ait IBAN numarasına vergi kesintilerinden sonra; bankadan ödemenin yapıldığı güne ait döviz kuru dikkate alınarak Dolar üzerinden yapılacaktır. Yasal vergiler ve banka transfer giderleri düşüldükten sonra ödül sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacaktır. Yarışma sonuçlandıktan sonra 12 ay içerisinde çeşitli sebeplerden alınamayan ödüllerden İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
 12. Yarışma sonuçları, ödül kazanan sanatçılara ve basın-yayın ve sosyal medya organlarına iletilecektir. Yarışmanın ödül töreninin yapılıp yapılmayacağı Pandemi, Covid koşulları elverdiği ölçüde günün koşullarına göre karar verilecektir.
 13. Yarışmaya katılanlar İzmir Büyükşehir Belediyesine ait (www.izbdesign.com) siteye yükle- dikleri ile afişlerin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Mail veya başka yollarla gelen afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)
 14. Seçici kurul, ödül kazanan yarışmalardan gerek gördüğü afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.


 

 1. Seçici kurul tarafından seçilen eserler 23-24 Ocak 2023 tarihleri arasında ilk 100 afiş (www.izbdesign.com) askıya çıkartılacaktır. Eğer afişlerin kopya veya yüksek oranda benzer- likten dolayı itiraz olursa, itirazların gerekçeleri düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen tasarımlar listeden çıkartılacak, sonucu 30 Ocak 2023 tarihinde (www.izbdesign.com) internet adresi üzerinden duyurulacaktır.
 2. Katılımcının yarışmaya gönderdiği afişin ödül alması halinde, afişin eser sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl veya nüsha eserin mülkiyetini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-

25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların

3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmak- sızın münhasıran İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiğini, söz konusu afiş(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak sure- tiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Katılımcı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu başvuru formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Afiş Yarışması” çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir.

 1. Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 2. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMEŞEKLİ VE YERİ

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, katılım koşullarına uymadığı ve benzer afiş olduğu tespit edilen eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ödül kazanan yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda öncelikle yarışmanın asıl jüri üyelerinin hakemliğine, bilgisine başvurulacaktır. Bu yolla sonuç alınamaz ise anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.

Tüm katılan sanatçılarımıza başarılar dileriz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adres

Konak, 900. Sk. No:16, 35250 Konak/İzmir