Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü erişime açıldı

Geçtiğimiz yıllarda tamamlanarak 14 bin biyografiyle araştırmacıların hizmetine sunulan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS) projesinden sonra Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü ismini taşıyan yeni bir proje hayata geçirildi.

16 Kasım 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi), başlangıçtan 20. yüzyıla gelinceye kadar Türk Edebiyatı'na ait yazarların edebî eserlerini modern ansiklopedi anlayışına göre ele alacak bir çalışmadır. Proje, Genel Ağ ortamında bütün dünyanın hizmetine sunulacak ve yazılan maddeler belirli aralıklarla yeni araştırmalar ışığında güncellenecektir.

Daha önce bilim ve kültür hayatının hizmetine sunulan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nü tamamlayıcı nitelikteki bu çalışma, Türk Edebiyatı üzerine araştırma yapanlar ile genel edebiyat okurları için rehberlik edecek temel bir başvuru kaynağı olacaktır.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi’nde, önce madde başı olarak alınacak eserler belirlenecek, bunlar editörler tarafından kendi içinde kategorilere ayrılarak her eserin edebiyat tarihindeki yeri ölçüsünde çalışmada yer alması sağlanacaktır.

Projenin Amacı

Edebî eserlerle ilgili eldeki çalışmaların Türk Edebiyatı'nın edebî birikimini bütünlüklü bir bakışla ortaya koymak açısından yeterli olduğunu söylemek güçtür. Günümüzde her alanda olduğu gibi sanat eserinin üretimi ve tüketimindeki hızlı ve köklü değişim, edebî mirasın korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını geçmiş dönemlerden çok daha önemli hâle getirmiştir. 

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi),  böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak, Türkçe'nin başlangıçtan yeni bir edebiyat geleneğinin doğduğu 20. yüzyıla kadarki sözlü ve yazılı edebiyata ait edebî eserlerin bilimsel verilere dayalı ansiklopedik bir sözlüğünü hazırlamayı, titiz bir inceleme ve editörlük aşamasından sonra da Genel Ağ ortamında dünyanın hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Madde yazımı devam eden projeye http://tees.yesevi.edu.tr/ adresinden erişilebilir.

Kaynak: http://tees.yesevi.edu.tr/anasayfa