İzmir Doğumludur. 2020 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalında Lisans eğitimine başlamış okulda bulunduğu süreç içerisinde Sanat Tarihi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Yatay geçiş yapmış olduğu Ege Üniversitesinde Lisans eğitimine devam etmektedir. Bütünsel olarak Sanat Tarihi Alanında gelişim sağlayan, tasarım ve site yazarlığı bilgisine sahiptir. Freelance olarak Sosyal Medya Yönetimi ve İçerik Tasarımı yapmaya devam etmektedir. 2022 yılında kurulan Ulusal Sanat Tarihi Öğrencileri ve Mezunları Birliği (USTÖM) Tasarım ve Medya Takım Lideri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.