Geçicilik | Doğa Sanatı Kişisel Sergi - Buse Mutan

Eskiyle yeninin yan yana olduğu, tüm disiplinlerin iç içe geçtiği günümüz Çağdaş Sanatında, sanatsal üretim pratikleri ve kullanılan malzemedeki çeşitliliğin 1900’lerden bugüne gelen yansımalarıyla, “geçicilik” pek çok sanatsal hareketin ve formun temelini oluşturur. Buse Mutan'ın hazırladığı sergiye konu olan ve geçicilik kavramını esas alan doğa sanatı uygulamaları, doğada üretilmiş, mekâna özgü, kalıcı obje yaratma fikrini reddeden, doğadan gelenin yine doğaya terkinin ön planda tutulduğu geçici yapıtlardır.

10 Ocak 2022

Geçicilik 

Eskiyle yeninin yan yana olduğu, tüm disiplinlerin iç içe geçtiği günümüz Çağdaş Sanatında, sanatsal üretim pratikleri ve kullanılan malzemedeki çeşitliliğin 1900’lerden bugüne gelen yansımalarıyla, “geçicilik” pek çok sanatsal hareketin ve formun temelini oluşturur. 

Geçicilik kavramının çağrışımı, ölüm ve sondur. İnsanoğlu, sonlu yaşamının bilincindedir. Tarih boyunca, düşüncede, bilim ve sanatta bununla baş etmenin yollarını aramıştır. Dünyaya gelişimizle birlikte, kalan ömrümüzün ilk gününü yaşıyor oluruz. Bunun farkına vardığımız andan itibaren, zamanla başa çıkmanın yollarını arar, yeryüzündeki geçici varlığımızı anlamlandırmaya ve ardımızda iz bırakmaya çalışırız. 

Sergiye konu olan ve geçicilik kavramını esas alan doğa sanatı uygulamaları, doğada üretilmiş, mekâna özgü, kalıcı obje yaratma fikrini reddeden, doğadan gelenin yine doğaya terkinin ön planda tutulduğu geçici yapıtlardır. Sanatçı, bakma, dokunma, malzeme ve form birlikteliğiyle başlattığı üretim pratiğinde, sonuçtan çok süreç odaklı bir ilerlemenin içinde, o yerde ve o anda üretir. Doğal koşullarda değişime uğramaya açık üretimlerinde sanatçı, doğal koşulların yapıt üzerindeki müdahalesine izin vererek, geçiciliği sanatsal üretim sürecine dahil eder. Sonuçtan çok süreç odaklı üretim pratiğinde, fotoğraf sadece bu sürecin çıktılarını görünür kılmak, dokümante etmek için başvurulan bir yöntemdir. 

Devinim, ritim, ışık, büyüme, zaman, geçicilik kavramlarını tartışan işler, kimi zaman yerinde tesadüfen izleyiciyle buluşmuş, kimi zamansa doğa ve ona müdahale eden sanatçı arasında sır olarak kalmıştır. Fotoğraflar, sanatçının izleyiciyle bu sırrı paylaşmasına yardımcı olan anılardır. 

Sergi Kültürpark Pakistan Pavyonu, Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Salonu'nda 12.01.2022 - 02.02.2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

 

 

Buse Mutan 

1982’de İzmir’de doğdu, aynı şehirde yaşıyor ve üretiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sürdürdüğü Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans eğitimini, “Doğa Sanatı’nda Geçicilik Olgusu ve Bir Sergi” başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamayı amaçlıyor. 

Doğa Sanatı uygulamalarında, doğal çevreyi ve sunduklarını kullanıp, yapısına müdahalede bulunarak oluşturduğu değişimle, doğal olanın özüne dair temel unsuru sorgulamaktadır. Doğada bulunan taş, toprak, yosun, yaprak gibi her türlü malzemeden yola çıkarak, soyut biçimlerde heykeller, enstalasyonlar oluşturur. Kendi sınırları olmayan doğada, ardında çok az iz bırakarak ürettiği yerleştirmelerinde doğayla diyaloga geçer. 

Mekâna özgü yerleştirmeleri için galeri mekânı dışında seçtiği alanlarda, o mekânın belleği ve sunduklarıyla üretim sürecini başlatır. Form, mekân ve zaman kavramları üzerinde düşünerek araştırmalarını sürdürür. 

İzmir, Kapadokya, Ankara, Gaziantep, Aydın, İstanbul, Güney Kore ve Bulgaristan’da düzenlenen pek çok ulusal/ uluslararası karma sergi, sempozyum ve çalıştaya katılmıştır. Güney Kore’de bulunan Doğa Sanatçıları Derneği’nin (YATOO) 2019'dan beri üyesidir. 2015-2020 yıllarında Patika Sanat Grubu’nun üyelerinden biri olarak çalışmalar yürütmüştür.