İzmir Art Nedir ?

İzmir.art, kentin kültür – sanat gündemini bünyesinde toplayan, ortak üretimlerle sanatçılarla etkileşim içinde olan interaktif bir kültürel oluşumdur. Sadece merkezi değil tüm ilçelerini de içine alan bir coğrafi kapsayıcılığa sahip İzmir’in kültür sanat ajandası ve rehber, aynı zamanda  eşitlikçi, demokratik bir platformdur.

İzmir.art, dijital bir kültür sanat alanıdır. Kentin tüm kültür-sanat üreticileri ve mekânlarının bu site içerisine kendine alan yaratabilmesine imkân tanıyarak, sitenin organik bir yapıda çalışması ve bu sayede kentin kültür sanat vitrininde herkesin kendisine yer bulabilmesine olanak sağlamayı amaçlar. Bünyesinde yer alan kültür ve sanat etkinliklerinin çevrimiçi platformda sunulması ve sergilenmesine imkân tanır. Kültürel üretimlerin sürekliliğinin sağlanmasına öncelik verir.

İzmir.art, kentin kültürel ve sanatsal üretimleri görünür ve bilinir kılmayı amaçlar. Kentteki tiyatro, müzik (konser, dinleti), sergi, sinema, opera, bale, dans, edebiyat dallarıyla ilgili etkinliklerle beraber kültür ve sanatla ilgili panel, sunum, söyleşi, çalıştay, atölye çalışması, festival vb. tüm aktiviteleri kapsar. Kültür ve sanat alanında yazılan makale, inceleme, tanıtım, eleştiri ve röportajlarla beraber tanıtıcı videoların yer alacağı bir yayın olarak kent gündeliğinde yer almayı hedefler. Diğer yandan,    kültür ve sanat rehberi olmakla beraber aylık kültür sanat yayını görevini üstlenmeyi amaçlar.

İzmir.art, bir kent rehberidir. İzmir’de bulunan tarihi mekânlar; müze, ören yerleri ve anıtlar hakkında bilgi verir ve konum bilgileri içerir. Sadece İzmirliler için değil İzmir’e kent dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için de bir platform olmayı hedefler.

Sanatsal- estetik- akademik üretimlerle kentin kültür politikasında yol açıcı olmayı başat hedeflerinden biri olarak belirlemiştir.