Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

İzmir Art Web Sitesi Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

Giriş

İzmir Art Web Sitesi’nde(bundan sonraki bölümlerde SİTE olarak anılacaktır) sunulan hizmetler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. 

Bu anlamda, SİTE'nin yasal sahibi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi olup,  SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yetkiyi kendisi kullanabileceği, üçüncü taraflar vasıtası ile de kullanabilir. 

 

Madde 1

Genel Hükümler 

SİTE’ye üyelik başvurusunda bulunan;

 1. Sivil Toplum Kuruluşları mevzuata uygun şekilde kurulmuş, kuruluşu ilgili idari birimler tarafından onaylanmış ve faaliyete geçmiş olan Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, vakıf ve benzeri nitelikteki kurumlar) 18 yaşından büyük temsile yetkili kişi tarafından başvuru yapıldığını, bilgilerin doğru ve eksiksiz verildiğini, işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiklerini, beyan ve kabul ederler.
 2. Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat yasal ve idari gerek ve teamüllere uygun biçimde kurulmuş olan ticari işletme niteliğinde bulunan şahıs ve ortaklar, Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumlar, 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi kişi tarafından üyelik başvurusunu yaptıklarını bilgilerin doğru ve eksiksiz verildiğini, işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiklerini, beyan ve kabul ederler.
 3. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 4. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 5. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.
 6. Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
 7. Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 8. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 9. ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.
 10. Üye bilgilerinin korunması ile ilgili tüm uygulamalar, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi düzenlemeleri ve etik ilkeleri doğrultusunda yönetilecektir. 

 

Madde 2

Özel Hükümler

 1. İzmirArt, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamusal nitelikli bir alandır ve İzmirArt’ın yönetsel ilkeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tabi olduğu anayasal ve yasal mevzuat ve bu mevzuat doğrultusunda oluşturulmuş yönetmelik, genelge, direktif ve benzeri idari düzenleyici işlemler doğrultusunda yönetilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etik ilkeleri de, işbu sözleşmenin yorumlanmasında mevzuat ve idarenin düzenleyici işlemleri ile birlikte normlar hiyerarşisine uygun olarak birlikte değerlendirilecek, gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısının korunması gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun “Hemşehri hukuku başlıklı maddesi ve diğer ilgili maddeleri uyarınca diğer tüm kişilerin haklarının korunması doğrultusunda İzmirArt işleyişinin sağlanacağı, işbu sözleşmenin kabulü ile birlikte, Üye tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır.
 2. İzmirArt’a üye olmak ve sistem olanaklarından yararlanmak isteyen Genel Hükümler başlıklı maddenin a ve b bentlerinde sınırlı sayıda belirtilmiş olan kişilerin, üyelik onayları gerekli inceleme sonrasında İzmirArt tarafından yapılabilir, üyelik onayı reddedilebilir, üyelik onayı için düzeltme talep edilebilir veya ek bilgi talebinde bulunulabilir. 
 3. İşbu sözleşme kapsamındaki kriterleri karşılayan ve uygun bulunan Akredite üyelik gerekliliklerini karşılayan Genel Hükümler başlıklı maddenin a ve b bentlerinde sınırlı sayıda belirtilmiş olan sanatsal nitelikteki kuruluşlar akredite edilirler ve akredite üyelik özelliklerinden faydalanabilirler. 
 4. Akredite üyeler duyuru, etkinlik mekanı ve etkinlik girişi yapabilirler. Söz konusu girişler site editörleri tarafından incelendikten sonra onaylanabilir veya reddedilebilir veya değişiklik talep edilebilir. 
 5. İzmirArt’a, sadece, kültür ve sanat alanında etkinlik ve üretim yapan kişi, kurum ve kuruluşlar akredite üye olabilirler. Kültür ve sanat alanında üretim tanımlamasına ilişkin olarak; site, üyelik, akreditasyon ve içerik yayınlama ve paylaşma anlamında takdir yetkisi münhasıran İzmirArt’da ve dolasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinde olmak kaydı ile, kültür ve sanatın tüm dalları ile disiplinler arası olan tüm diğer çalışma ve etkinlikler İzmirArt içeriğinde yer alabilir.
 6. İzmirArt üyelik başvurusuna değin, herhangi bir etkinlik, performans, sanatsal ve/veya kültürel üretim yapmamış kurum ve kuruluşların başvuruları değerlendirmeye   alınmayacaktır.   
 7. Akredite üye olmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile Genel Hükümler başlıklı maddenin a ve b bentlerinde sınırlı sayıda belirtilmiş olan kişilerin akreditasyon süreçlerinin değerlendirmesinde; kültür ve sanata katkı koymaları, sanatsal ve/veya kültürel üretim süreçlerinde yer almaları, sanatın gündelik hayatta daha etkin bir rol oynaması adına halkın her kesimine açık olan etkinlikler düzenlemeleri veya içerikler üretmeleri, sürdürülebilir ve düzenli etkinlik yapıyor olmaları, yerel sanatçılara ve sanat üreticilerine destek eğitim ve anlamında destek olmalı gibi tüm kıstaslar değerlendirme altına alınacaktır.
 8. Yine, yayın içeriklerine ilişkin olarak; Kültür, Sanat, Sanat Tarihi, Eleştiri, Felsefe, Tarih, Kitap eleştirisi, Röportaj ve bu gibi alanlarla ilgili disiplinler arası üretimler öncelikli olarak değerlendirilecek, içeriklerin özgün olması, daha önce herhangi bir alanda yayınlanmamış olması göz önüne alınacaktır.                   
 9. Üye, onaylandıktan ve akredite olduktan sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilmiş olan İzmirArt yetkilileri tarafından, herhangi bir bildirim yapılmaksızın üyelikler sonlandırılabilir, askıya alınabilir veya üye tarafından gönderilen içerik, herhangi bir bildirim yapılmaksızın kaldırılabilir. 
 10. İçeriklerde bulunan görsellerin, metinlerin, belgelerin diğer kişilere ait telif haklarını ihlal ettiğinin tespiti halinde içerik yayından kaldırılarak, akredite üyelik iptal edilir. 
 11. İçerik sorumluluğu akredite üyeye ait olup, telif hakları, fikir sanat eserlerine ilişkin haklar, görsel materyal, işlenmiş nitelikteki eserler ve benzeri tüm dijital, analog, basılı ve diğer tüm şekillerde sunulabilen içeriğin herhangi bir şekilde üçüncü bir kişi veya tarafın hakların ihlali söz konusu olursa, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirArt’ın  hukuki, cezai, idari ve tazmin sorumluluğu söz konusu değildir. 

 

Madde 3

Sorumluluğun sınırlandırılması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

Madde 4

Kayıt ve Güvenlik 

Üye, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirArt sorumlu tutulamaz.

 

Madde 5

Sözleşmenin devri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

Madde 6

Mücbir sebepler

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi açısından herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

Madde 7

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

Madde 8

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

İzmirArt, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üyenin sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

Madde 9

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda; İzmirArt’ın üyeye ilişkin tüm dijital ve diğer nitelikteki kayıtları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

Madde 10

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

Madde 11

Yürürlük 

İşbu sözleşme, üye tarafından üyelik işlemleri sırasında onaylandığı andan yürürlüğe girer.