Akademisyen, grafik tasarımcı ve sanatçı, Selma Kozak, 2011 yılında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2015 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Programı’nda ‘Yeşil Pazarlama Aracılığıyla, Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım; Yeşil Üniversite Örneği: DPÜ’ başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 - 2016 yılları arasında Ziyaretçi Araştırmacı olarak İtalya’daki Accademia Di Belle Arti Macerata Graphic Design and Visual Communication Design Departmanı’nda üç ay süreyle yüksek lisans tez araştırmalarını yürütmüştür. 

2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Grafik Sanatta Yeterlik Programı’ndan ‘21. Yüzyıl Postmodernizmi Bağlamında Çevresel Grafik Tasarım ve Kamusal Enstalasyon’ başlıklı teziyle mezun olmuştur. 2019 - 2020 yılları arasında Ziyaretçi Araştırmacı olarak Doktora/Sanatta Yeterlik tez araştırmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde, Yale University Yale School of Art Graphic Design (MFA) Departmanı’nda sürdürmüştür. Yale Üniversitesinde yaptığı tez araştırmaları YÖK-YUDAB (YÖK-Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu) tarafından desteklenmiştir. ABD’deki araştırma süresi boyunca yurtdışı tez danışmanlığı Prof. Sheila Levrant de Bretteville tarafından yürütülmüştür. Tez projesi kapsamında hazırladığı ‘Things Inside Me / Gaslighting’ (2019) başlıklı kamusal enstalasyonu New Haven, Connecticut’da sergilenmiştir. Enstalasyon, daha sonra Nasty Women Connecticut’ın daveti üzerine New Haven da bulunan Long Warf Theatre’da ikinci kez sergilenmiştir.

Sanatçının 2020 yılında hazırladığı ‘Speaking of The Oceans’ isimli video esntalasyonu Dear 2050: Oceans On The Rise temalı Sanat/Bilim Sergisi kapsamında İsviçre’nin önemli sanat kurumlarından biri olan Kunst(Zeug)Haus Rapperswil Art Museum’da gerçekleştirilen misafir sergide yer almış ve enstalasyon daha sonra ülkenin diğer önemli galeri ve sanat mekanlarında sergilenmiştir. İtalya ve Polonyo’da kişisel sergiler açmış, ABD, İsviçre, Polonya, İtalya, İspanya Türkiye gibi pek çok ülkedeki grup sergilerde yer almıştır. Uluslararası kitaplarda kitap bölüm yazarlıkları ve ayrıca ulusal ve uluslararası pek çok yayını mevcuttur.