Müzecilikte “Yeni”nin Peşinde Söyleşisi 16-17 Mayıs tarihlerinde Zoom'da!

Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümünün ev sahipliğinde yapılacak “Müzecilikte “Yeni”nin Peşinde” başlıklı Uluslararası Sempozyum, 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak ZOOM platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

17 May 2022

Yeni olanın hızla eskidiği bir dünyada yaşıyoruz. Buna karşın, Peter Vergo’nun 1989’da ortaya attığı “yeni müzecilik” kavramı, geçen onlarca yıla rağmen hâlâ sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Vergo’nun müzelerin amaçları ve toplumla ilişkileri bağlamında bir eleştiriyi dile getirmek için kullandığı bu kavram, kimi zaman Vergo’nun eleştirisinin dışında, farklı şekillerde de kullanılmaktadır. Bu sempozyum, müzecilikte sergileme, küratoryal pratikler, müzede eğitim, müzecilik eğitimi, müze mimarisi, müze yönetimi, müze kurulumu, müzede katılım, müze iletişimi ve müzelere dair diğer konularda yenilikçi ve yeni olanın peşine düşerek, “yeni müzecilik” kavramını güncel bakış açılarıyla yeniden ele almayı ve bu kavramın günümüzde ne tür müze pratiklerine işaret edebileceğini tartışmayı amaçlamaktadır.

 

MÜZECİLİKTE "YENİ"NİN PEŞİNDE

CHASING THE "NEW" IN THE MUSEUM STUDIES

 

PROGRAM

16 Mayıs 2022 Pazartesi/ May 16 Monday

ZOOM Meeting ID: 841 9242 5602

Passcode: 949428


 

10:00- Açılış Konuşması / Opening Remarks


 

Prof. Dr. Remzi Yağcı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Uydu ve Depo Müzelere Bir Bakış”


 

I.Oturum

10:20- 12:10


 

Müze Yönetiminde Aktörler ve Stratejiler

Actors and Strategies in Museum Management


 

Başkan: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi


 


 

10.30-10.50

- Ayça Bayrak Uluğ, Fatma Köse, Doç. Dr.Gürhan Aktaş, Dokuz Eylül Üniversitesi

Contemporary Challenges Faced By Museum Managements: An Analysis Of Strategic Plans” 

10.50-11.10

- Canan Cürgen, Serbest Müzeograf, Küratör

Müzelerin İşletilmeleri ve Yönetimi” 


 

11.10-11.30

- Prof. Dr. Manuelina Maria Duarte Cândido, Liège Üniversitesi

The future of Museology is social”   

11.30-11.50

- Sinem Karakundakoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi

Müze Yönetiminde Sanat Yöneticisinin Önemi


 

11.50-12.10

Tartışma/ Discussion, Doç. Dr.Barış Gür’ün katılımıyla


 


 

16 Mayıs 2022 Pazartesi/ May 16 Monday


 

II. Oturum

13:00-14.50


 

ZOOM Meeting ID: 841 9242 5602

Passcode: 949428


 

Müzede Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar

New Approaches in Learning in the Museums


 

Başkan: Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi


 


 

13.10-13.30


 

- Fatma Köse, Doç. Dr. Banu Çulha Özbaş, Dokuz Eylül Üniversitesi

Çağdaş Müzecilikte Yeni Bir Kavram “Müze Okur yazarlığı”


 


 

13.30-13.50

- Doç. Dr. Ceren Güneröz, Doç. Dr. Okan Ekim, Ankara Üniversitesi

Müze ve Gönüllülük Çalışmalarında Yeninin Peşinde: Ankara Üniversitesi Veteriner Anatomi Müzesi Topluluğu ve Müzede Eğitim Uygulamaları


 


 


 

13.50-14.10

- Doç. Dr. Gunay Qafarova, Azarbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesi

New innovative technologies in the educational activities of Azerbaijani museums and galleries” 


 


 

14.10-14.30

- Sıla Bayındır, Doç. Dr. Ceren Güneröz, Ankara Üniversitesi

Öğretmenim bugün sanal müze varmı? Müze Eğitimi Süreçlerinde Sanal Platformların Kullanımına İlişkin Öğretmen Deneyimleri”


 

14.30-14.50

-Tartışma/ Discussion: Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet katılımıyla


 

 

16 Mayıs 2022 Pazartesi/ May 16 Monday

III. Oturum

15.00-16.50

ZOOM Meeting ID: 841 9242 5602

Passcode: 949428


 

Dijital Müzecilik

Digital Museology


 

Başkan: Prof. Dr. Fethiye Erbay, İstanbul Üniversitesi

 


 

15.10-15.30


 

- Doç. Dr. Sibel Avcı Tuğal, Fmv Işık Üniversitesi

Kültürel ve Teknolojik Dönüşümün Yeni Paradigması: Dijital Müzecilik 

15.30-15.50

- Öğr. Gör. Sandro Debono, Malta Üniversitesi

Thinking Phygital - Rethinking museology and the hybrid museum experience”


 

15.50-16.10

- Zeynep Toy Büke, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği

Müzelerin Dijitalleşmesi: Dijital Müzelerin Durumu ve Yeni Sergileme Teknikleri 

16.10-16.30

- İrem Oğuz, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dijital Müzecilikte Kripto Sanatının Sergilenmesi ve Pazarlanması”


 

16.30-16.50

Tartışma/ Discussion: Doç. Dr.Oğuz Diker katılımıyla


 

17 Mayıs 2022 Salı, May 17 Tuesday


 

ZOOM Meeting ID: 883 6320 0317

Passcode: 834011


 

IV. Oturum

10.00-12.10

Kurumlar ve İnsanlar Arasında Bağ Kurmak

Building Ties between People and Institutions


 

Başkan: Suay Aksoy, ICOM/Uluslararası Müzeler Konseyi Başkanı (2016-2020) 

10.10-10.30

- Nadja Race, Director of International Engagement, British Museum

International Engagement at the British Museum”


 

10.30-10.50

- Prof. Dr. Guido Fackler, Würzburg Üniversitesi

Object versus attitude! New perspectives for museum practice and museum research in Germany 

10.50-11.10

- Dr. Filiz Tütüncü Çağlar, Müze Araştırmacısı, Forum Transregional Studies EUME, Museum für Islamische Kunst, Berlin

Herkes için Müze: Müzeciliğe Yeni Yaklaşımlar” 

11.10-11.30

- Doç. Dr. Stavros Vlizos, Ionian Üniversitesi, Ionian Üniversitesi Koleksiyonlarının Yöneticisi

Practicing museology: Museum Studies at the Ionian University in Corfu, Greece as a laboratory towards new trends in the field.”

 

11.30-11.50

- Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Öztürk, İstanbul Aydın Üniversitesi

Müze Ziyaretçilerine Sosyolojik Bir Bakış”

11.50-12.10

Tartışma/Discussion: Doç. Dr.Elif Keser-Kayaalp katılımıyla 

17 Mayıs 2022 Salı, May 17 Tuesday

V. Oturum

13:00-15:00

ZOOM Meeting ID: 883 6320 0317

Passcode: 834011


 

Pratikten Öğrenilenler

Learning from Practice


 

Başkan: Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz, Başkent Üniversitesi 

13.10-13.30

- Doç. Dr. Zafer Derin- Müge Cengiz, Ege Üniversitesi

Müzecilikte Yenilikçi Bir Arayış: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi


 

13.30-13.50

- Doç. Dr. Ayşem Yanar, Ankara Üniversitesi

Geleneği Onarmak: Ankara Oyuncak Müzesi’nde Oyuncak Bebek Konservasyonu ve Müzeden Pratik Bilgiler

 

13.50-14.10

- Emel Gülşah Akın, Dokuz Eylül Üniversitesi, Odunpazarı Modern Müze

Yeni Müzecilik Kapsamında OMM Faaliyetlerinin İncelenmesi


 


 

14.10-14.30

- Gül Aydın, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yeni Müzebilim Ekseninde Kadın Müzeleri ve Küratöryal Pratikleri”


 

14.30-14.50

Tartışma/Discussion: Doç. Dr.Ceren Güneröz’ün katılımıyla


 

14.50-15.00

Değerlendirme-Kapanış

Diğer Duyurular
Tüm Duyuruları Gör